Vémyslice
---

O nás

Předávání dítěte: Děti do MŠ postupně přicházejí od 6.15 za doprovodu rodičů nebo rodiči pověřenými osobami. Rodiče ručí za dítě až do předání dítěte učitelce ve třídě MŠ. Děti se shromažďují do 7.15 ve třídě Štěňátek, poté děti z třídy Koťat odchází s učitelkou do své třídy, kde je provoz až do 15. 00. Dítě z MŠ vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby, které rodiče písemně vyzvedáváním svého dítěte pověří. Spontánní hra prolíná celým dnem pobytu dítěte v MŠ. Učitelka děti vhodně motivuje a nabízí jim takové činnosti a aktivity, které podněcují jejich zdárný vývoj. Řízené činnosti učitelka zařazuje podle zájmu dětí, především po svačině nebo těsně před ní. Není nutná účast všech dětí.

Televizní pořady v naší MŠ nesledujeme. Divadelní představení /po dohodě s rodiči/ uskutečňujeme v budově MŠ. Děti mají možnost seznámit se s prací na počítači - pro ně vhodně zvolenými výukovými programy. Učitelka podporuje pohybové aktivity - zařazuje pohybové hry, zdravotní cviky, tělovýchovná zaměstnání, pohybové improvizace dle zájmu dětí většinou v týdenních tematických okruzích. Pro pohybové vyžití je v MŠ dostatek prostoru i pomůcek. Pro pobyt venku využíváme všech dostupných prostor před MŠ, přilehlou školní zahradu i dvorek. Nesčetně námětů skýtají vycházky do volné přírody v okolí obce. Délka pobytu venku je závislá na klimatických podmínkách: dopoledne 2 hodiny a odpoledne 1 hodinu. V letních měsících se většina činností přesunuje ven.

Délka odpočinku je individuální, nejdéle 2 hodiny. Pokud dítě neusne do půl hodiny, odchází si hrát s ohledem na spící děti. Tuto dobu využívá učitelka především pro individuální práci s dětmi. Lehátka pro odpočinek dětí školnice denně rozkládá a skládá. Děti jsou vedeny k úpravě lůžka po odpočinku. Lůžkoviny se mění 1x za 3 týdny, pyžama 1x týdně, ručníky 1x týdně a dle potřeby ihned. Prádlo se pere ve školní prádelně, čisté se ukládá na vyhrazené místo v dobře větratelném skladu.

Strava pro děti se připravuje ve školní jídelně. Stravování sestává z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Rodiče si mohou zvolit nejvhodnější způsob stravování pro svoje dítě. Obecně platí, že pokud je dítě přítomno v době podávání jakéhokoliv stravy, je povinno tuto stravu odebírat. Děti jsou při stravování vedeny k samoobslužnosti. V průběhu dne je zaveden pitný režim, který si rodiče hradí sami dle pokynů ředitelky. Dítě si k tomuto účelu přinese z domova vlastní hrneček.

Děti se otužují denně pobytem venku, vhodnou teplotou v herně, vhodným oblečením, omývají se vlažnou vodou, v letních měsících do pasu. Při teplotě nad 25 stupňů se otužují koupelí v bazénku nebo mlžením. Je přihlíženo ke zdravotnímu stavu dítěte. Děti zdravotně oslabené se otužují pozvolna. Zápis dětí do MŠ je 1x ročně, rodiče jsou na zápis předem upozorněni veřejným hlášením, na webových stránkách MŠ, letáčky a informací na nástěnkách MŠ.

Dítě se z docházky do MŠ omlouvá předem nebo v nejbližším možném termínu nepřítomnosti. Pokud dítě nedochází do MŠ bez omluvy 14 dní, může být z docházky do MŠ vyřazeno. Školné se hradí dle směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání. Rodiče jsou průběžně informováni o dění v MŠ formou nástěnek, webových stránek, informačních tabulí, letáčky a pohovory.
Své náměty, postřehy mohou zasílat na e-mailovou adresu: ​​info@msvemyslice.cz  nebo reditelka@msvemyslice.cz, ke které má přístup pouze ředitelka.                    

 

MŠ má 2 třídy s celodenním provozem:

1. třída /přízemí/  "Štěňátka" - 6.15 - 15.45

2. třída /1.poschodí/  "Koťata" - 7.15 – 15. 00.

Celková kapacita MŠ je 56 dětí.
V MŠ je samostatná školní jídelna s kapacitou 150 strávníků, kde se stravují děti z MŠ, ZŠ Vémyslice a cizí strávníci.  

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Svátek má Čeněk

Zítra má svátek Ilja

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den lízátek
---

---