Vítejte

 

Mateřská škola ve Vémyslicích se nachází uprostřed obce mimo dopravní tepnu. Je dvoutřídní, panelového typu s kapacitou padesát šest dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna, jejíž kapacita je sto padesát strávníků.
 

Zřizovatel: Městys Vémyslice.

Ředitelka: Jana Slámová
 

Pracují zde čtyři pedagogické pracovnice, školnice, dvě kuchařky, a uklízečka. V letošním školním roce čerpáme dotace z evropských fondů v projektu „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ“.
 

V přízemí se nachází třída „Štěňátek“, ředitelna a školní kuchyně. V 1. poschodí je třída „Koťat“, prádelna a školní jídelna pro žáky ZŠ Vémyslice. Na budovu mateřské školy přímo navazuje zahrada a dvorek. Celou mateřskou školu obklopují velké plochy zeleně.
 

Organizace školy je přesně vymezena ve školním a provozním řádu.
 

              Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

              Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je spolupráce se ZŠ Vémyslice, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě, s pediatry, logopedem a Speciálním centrem v Brně.

 

 

 


O nás